Wszystkie produkty

Maseczki higieniczne, półmaski na twarz

Maseczki higieniczne na twarz są bardzo pomocnym, a wręcz niezbędnym wyposażeniem podczas większości prac odbywających się w trudnych warunkach. Maski takie chronią część twarzy i drogi oddechowe przed szkodliwymi substancjami powstałymi podczas prac, w trakcie których wytwarzane są dymy, gazy i pyły, a dostępność tlenu jest ograniczona.
Maseczki higieniczne działają oczyszczając wdychane powietrze przepuszczając je przez filtr. Zatrzymuje on szkodliwe substancje doprowadzając do dróg oddechowych już oczyszczone powietrze. W naszym sklepie dostępne są maseczki higieniczne wykorzystujące różnego rodzaju filtry, dlatego aby właściwe dobrać produkt należy uważnie przeczytać jego opis. Jedne z filtrów nie przepuszczają pyłów i dymów, inne z kolei wzbogacone są w system nieprzepuszczający aerozoli ciekłych, czy par i gazów organicznych, których temperatura jest wyższa niż 65 stopni C. Jedne z nich zastosuje się do prostych prac budowlanych, czy obróbki drewna, inne do malowania, lakierownia, laminowania, czy obróbki mechanicznej tworzyw sztucznych wysokotoksycznych.
Maseczki higieniczne na twarz wykonane są lekkich tworzyw sztucznych filtrujących substancje szkodliwe jednoczenie niestanowiące zbytniego obciążenia dla użytkownika. Produkty spełniają europejskie normy jakości EN, zestawy posiadają wszystkie elementy – półmaski, pochłaniacze, filtr, są łatwe w demontażu i dostępne w wielu rozmiarach. Hermetyczne zapakowanie produktu zwiększa jego sterylność i chroni przed uszkodzeniami możliwymi do powstania podczas przechowywania, czy transportu.
Maseczki ochronne są tak przemyślnie zaprojektowane, by zmaksymalizować komfort użytkowania. Ich odpowiedni kształt, pianki zastosowane w części nosowej, blaszki uszczelniające, kompatybilność ze środkami ochrony wzroku i słuchu, czy zawory odprowadzające nagromadzone ciepło służą wygodzie wielogodzinnego użytkowania.

Najwyższa jakość produktów

100% Bezpieczeństwa

Bezpośredni kontakt